تلویزیون گردشگری ایران رسانه ای به وسعت ایران و جهان برای انعکاس اخبار گردشگری ، صنایع دستی و کارآفرینی ، معرفی رویدادهای داخلی و بین المللی گردشگری

برنامه های درحال پخش

چرا ITT تاسیس و راه اندازی شد ؟

ایجاد شبکه تخصصی تلویزیونی جهت معرفی جاذبه های گردشگری کشورمان و اختصاص دادن برنامه هایی جهت معرفی اماکن گردشگری، اقتصادی و تجاری و همچنین پخش زنده توانمندی های اقتصادی ایران در حوزه گردشگری، می تواند به عنوان یکی از بهترین فرصت های بازاریابی جهت ورود گردشگران به کشورمان باشد. با توجه به این که هیچ رسانه دیگری توانایی برقراری ارتباط با کیفیت و زنده با مخاطب را به اندازه تلویزیون ندارد، راه ‌اندازی یک شبکه گردشگری بین المللی جهت معرفی جاذبه های کشورمان به طور عام و یک شبکه تلویزیونی ویژه گردشگری به طور خاص می تواند باعث تحول در زمینه ورود گردشگران به داخل کشور شود.

خدمات ITT